Trg širokobrijeških žrtava 1,
88220 Široki Brijeg, Bosna i Hercegovina
Telefon/fax: +387 39 706 992
Mobiteli: +387 63 874 939
+387 63 455 125
E-mail: info@kadar.ba