kadar
Zatvoreno - dokumentarni film
ZATVORENO

vrsta: dokumentarni
žanr: socijalno egzistencijalni
godina: 2021./ trajanje: 26 min.
Bosna i Hercegovina

MAPPAE

Staze ljekovitih i aromatičnih biljaka širom Europe

Radio ganga - dokumentarni film

vrsta: dokumentarni/ žanr: glazbeni
godina: 2019./ trajanje: 63 min.
Bosna i Hercegovina

LJUDI KOJI SU SADILI DRVEĆE
 - dokumentarni film
LJUDI KOJI SU SADILI DRVEĆE

vrsta: dokumentarni/ žanr: antiratni
godina: 2019./ trajanje: 43 min.
Bosna i Hercegovina

SESTRE - dokumentarni film

vrsta: dokumentarni/ žanr: drama
godina: 2018./ trajanje: 42 min.
Bosna i Hercegovina / Hrvatska

OSMI POVJERENIK - igrani film

vrsta: igrani/ žanr: drama, komedija
godina: 2018./ trajanje: 136 min.
Hrvatska / Bosna i Hercegovina

BIJELI PUT - dokumentarni film

godina: 2017 trajanje: 79 min.
vrsta: dokumentarni žanr: antiratni
realizacija: proizvodnja i produkcija

DOM / HOME - dokumentarni film

vrsta: dokumentarni/ žanr: drama
godina: 2017./ trajanje: 40 min.
Hrvatska / Bosna i Hercegovina

Druga obitelj - dokumentarni film

vrsta: dokumentarni/ žanr: drama
godina: 2016./ trajanje: 36 min.
Bosna i Hercegovina

DA CAPO - dokumentarni film

vrsta: dokumentarni/ žanr: glazbeni
godina: 2015./ trajanje: 60 min.
Bosna i Hercegovina

IZGUBLJENO DUGME - igrani film

vrsta: dokumentarni/ žanr: glazbeni
godina: 2014./ trajanje: 90 min.
Hrvatska / Austrija / BiH / Srbija

Znatiželja - dokumentarni film

vrsta: kratki dokum./ žanr: vjerski
godina: 2014./ trajanje: 12 min.
Bosna i Hercegovina

Bolnica inkognito - dokumentarni film

vrsta: dokumentarni/ žanr: drama
godina: 2014./ trajanje: 60 min.
Bosna i Hercegovina

Obrana i zaštita - igrani film

vrsta: igrani/ žanr: drama
godina: 2013./ trajanje: 87 min.
Hrvatska / Bosna i Hercegovina

PACIJENT - dokumentarni film

vrsta: kratki dokum./ žanr: drama
godina: 2013./ trajanje: 24 min.
Bosna i Hercegovina

3 Dana - dokumentarni film

vrsta: dokumentarni/ žanr: antiratni
godina: 2011./ trajanje: 80 min.
Bosna i Hercegovina / Hrvatska

LET IZNAD MINSKOG POLJA - dokumentarni film
LET IZNAD MINSKOG POLJA

vrsta: dokumentarni/ žanr: antiratni
godina: 2010./ trajanje: 45 min.
Bosna i Hercegovina